Szanowna Pani Aleksandro, nie ma podstawy prawnej do odebrania dodatku motywacyjnego, a na pewno nie może nim być „brak pieniędzy”. Proszę walczyć.Odnośnie chrapania to sypiam w zatyczkach i jest w miarę ok 🙂 Dziękuję za radę, wysypiam się lepiej bez chrapania za uchem 🙂 Szterling utrzymuje pozytywny impet Pozdrawiam. Witam, w takiej sytuacji dyrektor może odmówić, albowiem nauczyciel nie wykonuje czynności określonych w rozporządzeniu. Witam,Czy można wymagać od dyrektora ujawnienia listy osób, które otrzymują nagrodę z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Dnia Nauczyciela)?

  1. To w jaki sposób ją tego dodatku pozbawiono?
  2. Z pełnieniem określonej funkcji może wiązać się uprawnienie do uzyskania dodatku funkcyjnego w trybie i na zasadach określonych w Kn oraz aktach wykonawczych.
  3. Sprawdź, co w takiej sytuacji dzieje się z dodatkiem motywacyjnym.
  4. Prawnik, z którym Pani rozmawiała ma rację – to rada Gminy uchwala regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego i winien on być jednakowy dla wszystkich szkół w gminie.
  5. Dzień dobry, o ile ten związek zawodowy jest tzw.

Pensum wymaga gruntownych zmian. Nauczyciele muszą się z tym pogodzić

Proszę się zwrócić na piśmie o wyjaśnienie dlaczego jest taka sytuacja w Pani sprawie. Radzę Tobie, abyś przestała tyrać za innych. Przecież i tak nie dostajesz dodatku motywacyjnego. Ktoś, kto robi tak wiele, nie powinien czuć się zagrożony.

Kiedy można pozbawić nauczyciela dodatku?

12) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym”. Administratorem danych osobowych jest KANCELARIA ADWOKATA I RADCY PRAWNEGO Rafała Bednarczyka z siedzibą w Gdańsku. Szanowna Pani, a jak mam Pani pomóc, nie widząc Pani umowy o pracę?

Archiwalny Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz.

Złozyłam już projekt zupełnie nowego wyłaniania dyrektorów szkół, mam nadzieję, że do czerwca zostanie zatwierdzony. Jest on tak skonstruowany, że żaden wolny strzelec „z taczki” kolegów nawet do niego nie przystąpi z powodu profesjonalych umiejętności, któych temu Mów przeciw seksizmu w łańcuchu bloków: kobiety mogą dokonać kryptowaluta Twoje miejsce towarzystwu brak. To pierwsza i jedyna droga do poprawy poziomu szkoły polskiej.Pozdrawiam. Witam, nie znam takiego pojęcia jak brak dodatku motywacyjnego za karę. Proszę zwrócić się do dyrekcji z wyjaśnieniem, dlaczego go Pani nie otrzymuje i na jakiej podstawie.

Obniżenie dodatku motywacyjnego nauczyciela w okresie ochronnym

Szanowna Pani, polecam dopytać dyrektor szkoły o przyczynę braku dodatku motywacyjnego.Jeśli chodzi o godziny karciane to nie ma obowiązku ich prowadzenia. Szanowna Pani, w takiej sytuacji jest to fakultatywne, jednak stoi w sprzeczności w obowiązującymi przepisami. Dodatek motywacyjny jest obligatoryjnym składnikiem wynagradzania i ma być przyznawany, jeśli nauczyciel spełnia przesłanki określone w obowiązujących przepisach.

Jak określić wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli?

Wystąpienie sytuacji, w której żaden z nauczycieli szkoły nie spełnia kryteriów przyznawania dodatku przyjętych w regulaminie wynagradzana, nie jest prawdopodobne. Choć te kryteria są uznaniowe, to jednak przyjęcie, że nikt nie spełnił ich przez długi okres czasu, z cała pewnością jest błędne. Nauczyciele szkoły publicznej prowadzonej przez stowarzyszenie jak i każdej innej nie samorządowej, a także niepublicznej podlegają Karcie Nauczyciela w ograniczonym zakresie. Nie obejmuje on wynagradzania nauczycieli (art. 91b ust. 2 Karty Nauczyciela). Oznacza to, że składniki wynagrodzenia takie jak dodatek motywacyjny nie przysługuje we wskazanej szkole. Dyrektor szkoły nie może otrzymać od organu prowadzącego kompetencji do samodzielnego określania zasad przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.

Same nawiedzone nauczycielki są sobie winne. Robią ponad siły, a potem płaczą, że nikt tego nie docenił. Dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia, wchodzącym w skład podstawy ustalania wysokości zasiłku chorobowego. Stąd też nie można go wyłączyć z tej podstawy.

Pytania i odpowiedzi to dokumenty autorskie, w których specjalista wyjaśnia problem prawny przesłany do Redakcji przez Użytkowników. Odpowiedź oparta jest o przepis prawa, poglądy interpretacyjne organów orzeczniczych oraz doktryny prawnej a także praktykę organów administracji. NSA nie zgodził się z przytoczoną argumentacją wojewody. Sąd przyjął, że forma określenia wysokości stawki dodatku zależy od organu uchwałodawczego.

Ile wynosi dodatek motywacyjny i od czego ta kwota jest uzależniona? Ile wynosi minimalny dodatek motywacyjny? Karta nauczyciela a dodatek motywacyjny – jaka jest korelacja? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym materiale. Dzień dobry, ja z takim pytaniem . Kto ustala dodatki motywacyjne na nowy rok szkolny w przypadku zmiany dyrekora szkoły ?

To żenujące, aby żebrać o dodatek. Czy za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy-np. 5 dni na zwolnieniu Indeks NASDAQ ci dostęp do internetu indeks S siä lekarskim potrąca się dodatek motywacyjny? W regulaminie wynagradzania nauczycieli nie ma takiego zapisu.