ADRES:
Uniwersytet Ekonomiczny

al. Niepodległości 10

60-967 Poznań

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pisząc na adres:

mg@musicaviva.pl

Marek Gandecki – dyrygent

mg@musicaviva.pl

tel. (+48) 601 555 888